Tribina o izmjenama i dopunama GUP-a u Trnju

Zahtjevi za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata morali su se predati do 30. lipnja 2013. Građani su sami odlučivali o tome hoće li se u taj pothvat upuštati. 

Do danas je riješeno oko 60% zaprimljenih zahtjeva.

U Trnju je na tu temu održana javna tribina.