Obnova pruge Samoborčeka preskupa

Ambiciozni projekt obnove pruge nekadašnjeg Samoborčeka - nije dobio zeleno svjetlo. Naime, projekt kojim su se bavile Hrvatske željeznice i na koji su utrošeni milijuni kuna - Europska komisija ocijenila je preskupim.