Zvukovi grada

Filmski inkubator, udruga koja se bavi filmskom edukacijom i produkcijom filma, pokrenula je projekt u kojem volonteri koji prođu njihove besplatne radionice snimaju zukove karakteristične samo za naš grad.

Evo što su zabilježili u šetnji središtem.