Tajne NSK

Na međunarodni dan materinjeg jezika naša čuvarica pismenosti - Nacionalna i Sveučilišna knjižnica proslavila je svoj dan. I to onaj kada je svjetlo dana ugledala prva knjiga tiskana na hrvatskom jeziku.