Zagreb na Savi

S obzirom na to da se rijeka Sava izlizla iz korita, vizija prema kojoj bi se nasip na području Zagreba mogao ukloniti zvuči kao znanstvena fantastika.

No mladi arhitekti udruženi sa stručnjacima iz drugih područja predstavili su svoje ideje razvoja Zagreba kao grada na Savi, a ne uz Savu.